O projektu

Digitalna knjižnica Đakovačko-osječke nadbiskupije otvorena je 20. rujna 2022. s prvim projektom - digitaliziranim »Vjesnikom Đakovačko-osječke nadbiskupije« i to u njegovu jubilarnom 150. godištu.

Sporazumom o zajedničkoj suradnji između Nadbiskupskog ordinarijata Đakovačko-osječke nadbiskupije i Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, koji je potpisan 20. travnja 2018., započeo je projekt digitalizacije svih brojeva »Glasnika Đakovačke i/li Bosanske i Srijemske biskupije«, odnosno današnjeg »Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije«, ovisno o naslovima pod kojima je neprekidno izlazio od 1873. godine.

Cilj je ovoga prvog projekta zaštita vrijednih izvornika »Glasnika/Vjesnika«, najstarijeg crkvenog (vjerskog) časopisa na hrvatskom jeziku koji kontinuirano izlazi, kao i omogućavanje mrežnog pretraživanja i korištenja svih njegovih sadržaja, što je važan preduvjet za nova polja istraživanja našega crkvenog, društvenog i povijesnog konteksta.

U ovdje objavljenu digitalnu građu ne ulaze brojevi »Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije« od 2020. do danas, koji su dostupni u tiskanom izdanju.

Informacije

Projekt digitalizacije »Glasnika/Vjesnika«

Nositelji projekta: Đakovačko-osječka nadbiskupija i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Boris Vulić

Koordinatorica/administratorica Projektnog tima: Ankica Landeka, dipl. teol. i viša knjižničarka

Suradnici: Matija Bajt i Mario Kovač

Uvjeti korištenja

Svi sadržaji dostupni na portalu digitalna.djos.hr smiju se slobodno koristiti u privatne svrhe. Sadržaji dostupni na portalu digitalna.djos.hr koji su označeni kao javno dobro mogu se koristiti bez ograničenja (preuzimati, dijeliti, prerađivati i sl.). Prilikom korištenja takvih sadržaja potrebno je navesti izvor: Digitalna knjižnica Đakovačko-osječke nadbiskupije. Sadržaji koji su zaštićeni odredbama o autorskom pravu i srodnim pravima mogu se koristiti u skladu s propisima Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. Takvi su sadržaji u zapisima označeni s oznakom Zaštićeno autorskim pravom ili nekom od licencija RightsStatements. Ti se sadržaji smiju koristiti isključivo u privatne svrhe i svrhe dopuštene zakonom. Za svako drugo korištenje potrebno je dopuštenje nositelja autorskog prava i/ili srodnih prava. Za korištenje sadržaja u komercijalne svrhe potrebno je uputiti zahtjev na adresu knjiznica2@djkbf.hr.

Kontakt

knjiznica2@djkbf.hr

Poveznice

Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije

Đakovačko-osječka nadbiskupija

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Pretplata na Vjesnik

Poveznica na podatke o pretplati

Impressum

Nakladnik: © Đakovačko-osječka nadbiskupija, 2022. Za nakladnika: mons. dr. Đuro Hranić, nadbiskup