God. 20(1892) / uredjuje Matija Pavić
God. 20(1892) / uredjuje Matija Pavić