God. 19(1891) / uredjuje Matija Pavić
God. 19(1891) / uredjuje Matija Pavić