God. 27=102(1974) / glavni i odgovorni urednik Vilim Hiršnhauzer
God. 27=102(1974) / glavni i odgovorni urednik Vilim Hiršnhauzer