God. 29=104(1976) / glavni i odgovorni urednik Vilim Hiršnhauzer
God. 29=104(1976) / glavni i odgovorni urednik Vilim Hiršnhauzer