God. 37=112(1984) / glavni i odgovorni urednik Vilim Hiršnhauzer
God. 37=112(1984) / glavni i odgovorni urednik Vilim Hiršnhauzer